Over Spirited Finances

Spirited Finances is enerzijds een organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van Financieel interim management en consultancy, momenteel, gericht op de corporatiesector. Als Financieel interim manager stel ik orde op zaken in de administratie. Meestal als adviseur, soms met tijdelijke managementbevoegdheden. Maar ik kan ook direct (hands-on) bij de uitvoering betrokken zijn.
Anderzijds houdt Spirited Finances zich bezig met het coachen van individuen en groepen. Spirites Finances is opgericht in 2016 door Reane Dalger.